Fanmi bonjou,
Premye ak premye, mwen espere imel sa a jwenn ou byen. Nou ap inching pi pre a dat kòmansman otòn antisipe pou lekòl la ak gen toujou anpil enkyetid, ensèten ak jistès sou retounen nan lekòl la. Nou pataje enkyetid sa yo ak angajman nou an, se fè tout sa nou kapab kenbe kominote lekòl nou an sante ak an sekirite, pandan y ap toujou bay eksperyans-wo kalite eksperyans aprantisaj pou timoun nou yo.

 

Mwen ta renmen remèsye tout moun ki te ranpli nou tounen nan sondaj lekòl la. Enfòmasyon sa a te vital nan ede nou prepare plan re-ouvèti nou yo ak nou te kapab matche ak prèske tout preferans fanmi pou enstriksyon. Nou pral gen yon plan bouyon disponib nan ou nan fen semèn pwochèn nan epi yo pral òganize yon sesyon tande yo tande nenpòt enkyetid adisyonèl ou ka genyen. Si ou pa t ranpli sondaj la, yo mete pitit ou nan Akademi Virtual nou an. Nou gen limite disponibilite pou fè chanjman nan lis klas yo. Founisè yo pral pataje nan de semèn kap vini yo, tanpri gade soti pou notifikasyon imel sa a.
 

*** ENPTAN *** Lekòl Piblik Newark te mande pou tout fanmi yo ranpli yon Sondaj Re-ouvèti. Enfòmasyon sa a (ki pa idantifye) pral pataje avèk ofisyèl Eta a epi ede nou jwenn finansman pou aparèy pou tout ou. Tanpri pran yon moman pou konplete sondaj kout la. Li disponib an Angle, Panyòl, Kreyòl, ak Pòtigè.